Sol·licitud d’inscripció, mitjançant sorteig, de les places disponibles i llista d’espera dels cursets d’hivern de la piscina municipal, temporada 2017/2018.

Fecha de publicación: 27 julio, 2017

Última modificación: 8 agosto, 2017


Objecte

1. Divendres 28 de juliol s’exposa l’oferta de places disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org)i al tauler d’anuncis de la piscina municipal.

2. S’estableix el procediment de preinscripció (des de les 8:00 hores del dissabte 29 de juliol fins les 23:55 hores de dijous 3 d’agost) per a les places disponibles, mitjançant sorteig, dels cursets d’hivern a la piscina municipal de Sant Josep de sa Talaia. Les sol·licituds fora de termini no es tindran en compte.

3. Tenen preferència els infants empadronats al municipi de Sant Josep, per poder-hi participar han de complir els dos anys al 2017, començaran el curset quan tinguin els dos anys complerts.

4. Només s’acceptarà una inscripció per nen/a, en cas d’haver-hi més d’una de la mateixa persona únicament es tindrà en compte la primera inscripció, les demés seran anul·lades.

5. La llista d’espera tindrà validesa fins al 30 de juny de 2018.

6. Divendres 4 d’agost publicació de les sol·licituds participants al sorteig a la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org) i al tauler d’anuncis de la piscina municipal.

7. Dilluns 7 d’agost es realitzarà el sorteig a les 11:00h., a la sala de Plens de l’Ajuntament.

8. A partir del 8 d’agost fins al 22 d’agost, es realitzaran les inscripcions a la piscina municipal en horari de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h.

Desenvolupament del sorteig

9. El sorteig ens donarà un número que coincidirà amb al mateix número de la llista de preinscripció que serà el primer de la llista d’inscripció i es seguirà correlativament fins al final de la llista i posteriorment es començarà per el primer número assignat a la llista de preinscripció.

10. Posteriorment es trucarà en rigorós ordre de la llista d’inscripció per confirmar la plaça.

11. Una vegada s’hagin cobert les places ofertades, s’obrirà una llista d’espera amb la resta d’inscrits.

Tractament i protecció de dades

12. De conformitat a lo disposat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a les persones interessades de que:

  • Les dades s’incorporaran a un fitxer de dades personals, denominat Activitats, cursets i competicions esportives, usuaris de instal·lacions esportives, del que n’és responsable l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, la seva finalitat és organitzar activitats, cursets, campaments i competicions de caràcter esportius pels residents i escolars del municipi. Gestió d’usuaris d’instal·lacions.
  • Cessions de dades previstes: companyies asseguradores, clubs/monitors que imparteixen les activitats, establiments d’allotjament, publicació de fotografies d’esdeveniments.
  • L’òrgan administratiu davant el que pot exercitar, en ser el cas, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i aquells altres reconeguts a la Llei orgànica 15/1999 és Secretaria general de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, carrer de Pere Escanelles nº 12-16 07800 Sant Josep de sa Talaia.

13. El fet de realitzar la sol·licitud implica l’acceptació dels punts anteriors.

Formulari cursets de natació 2017/18

PLACES DISPONIBLES PER AL CURS 2017/18

ACTA SORTEO PLAZAS PISCINA (8/08/2017)

RELACIÓN DEFINITIVA PLAZAS PISCINA (8/08/2017)

Relación solicitudes para el sorteo de plazas para la piscina municipal (4/08/2017)

horaris-piscina