Noticias

El servei de socorrisme de l’Ajuntament de Sant Josep realitza més de 4900 actuacions durant els primers mesos de la temporada.

6 agost, 2018

Segons l’informe del  servei  de socorrisme de Sant Josep, que recull les actuacions realitzades des del  15 de maig fins al  31 de juliol, s’han dut a terme durant la primera part de la temporada 2597 actuacions de prevenció, 2203 assistències lleus, 12 evacuacions, una RCP, 19 rescats i  92 banys assistits, és a dir, un total  de 4924 actuacions a les 12 platges del  municipi que compten amb aquest servei.

S’entenen per actuacions de prevenció totes aquelles en què el personal del  servei  de socorrisme informa o  adverteix les persones usuàries, per exemple, sobre la perillositat dels salts des de penya-segats o  roques, sobre un ús incorrecte dels canals de bany, la necessitat del protector solar, la normativa sobre animals a les platges, etc.

D’altra banda, de les  2203 assistències lleus practicades entre maig i  juliol 1832 han estat assistències per picades de born, 10 per peix aranya, 271 per contusions o  talls lleus i  19 per altres causes.   Les Platges de Comte, ses Salines, Cala d’Hort o  Cala Bassa són on s’han realitzat  un major nombre d’actuacions d’aquest tipus.

D’altra banda, els serveis de socorrisme també han atès un total  de 12 evacuacions (on també intervenen els serveis d’ambulància i  emergències) i  19 rescats (pràctica de primers auxilis per ofegaments, col·laboració  amb els serveis sanitaris…)

 A més, gràcies al  servei  de socorrisme s’han  realitzat, fins a  31 de juliol un total de 92 serveis de bany assistit que han garantit que aquelles persones usuàries que el necessitin puguin gaudir de la platja i  del  bany en  condicions adequades. Pel  que fa a la demanda per platges, han tengut lloc 33  assistències a  Platja d’en  Bossa, 19 a ses Salines, 6 a Cala Vedella, 10 més a Cala Tarida, 5 a Port des Torrent i 15  a Punta Pinet.