Noticias

La Policia Local de Sant Josep continua amb les actuacions en matèria de remors i vibracions.

4 juny, 2018

Aquest cap  de setmana la Policia Local  de Sant Josep  ha aplicat 3 noves mesures provisionalíssimes de precinte d’equips de música.

El  primer dels establiments,  un restaurant de la zona de Sant Francesc, que va ser denunciat per via telefònica, va rebre la inspecció dels agents aquest diumenge. En el  transcurs de la inspecció, els agents constaten que un cop desconnectat l’equip, el  senyal acústic continua emetent. A més de l’alteració  d’aquest, també es trobaren elements no  inclosos a l’estudi  acústic presentat, per la qual  cosa es cursa una denúncia per alteració  del  limitador i  els micròfons i  s’aplica una mesura provissionalísima de precinte del  reproductor i  les 4 etapes de potència.

El  segon dels establiments es tracta d’un  hotel  de la zona de Platja d’en Bossa.  En aquest cas,  agents municipals que es trobaven en servei  de patrulla, alertats pel  volum de la música que provenia del  local, iniciaren una actuació  de control dels elements acústics, trobant que hi  havia 2 limitadors. Un d’ells es trobava desconnectat. Realitzant la comprovació es constata que, malgrat que la desconnexió el  senyal  continua emetent.  També en aquest cas s’aixeca acta per manipulació  del  limitador així  com per l’existència d’elements, com una zona de cabina de Dj, que no  apareixen reflectits a l’estudi acústic.

El  tercer  establiment és un establiment de restauració  de la zona de Cala Vedella que va rebre una denúncia telefònica per disposar d’activitat musical  i  emissors acústics mancant el  preceptiu  limitador. A més, en aquest cas, el  local  ja va ser advertit fa una setmana, segons consta a l’informe, que havia d’instal·lar el  limitador.  A aquest local, igual que als anteriors, també se li  va aplicar mesura provissionalísima de precinte de l’equip de so.

Amb aquest tres, ja són 6 els establiments que en menys de 10  dies han vist aplicar-se la nova ordenança municipal de remors i  vibracions, que permet una ràpida actuació  sobre les infraccions i  el  precinte immediat dels elements acústics.

L’ús de limitadors acústics és preceptiu,  així  com la tinença d’un estudi  acústic detallat i  fidel amb els elements instal·lats. Les alteracions, modificacions, irregularitats, inclusió o  eliminació  d’elements seran sancionats, d’acord amb l’Ordenança de remors i  vibracions. Recordam que, a més de les sancions econòmiques que pertoquin (que en aquests 3 casos esmentats oscil·len entre els 3000 i  els 12000 euros), també es podran aplicar les mesures sancionadores que es creguin pertinents.