Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep acreditarà els nivells d’Anglès A1 y A2 pels programes de formació del SOIB.

4 agost, 2017

Aules Formació  Aj. Sant Josep

L’Ajuntament de Sant Josep acredita per fer formació complementària Anglès A1 i A2 les aules ja acreditades per impartir formació del SOIB, situades a les Oficines municipals de Sant Jordi i al Viver municipal Es Romaní.

Les especialitats formatives SSCE01- ANGLÈS A1 i SSCE02 -ANGLÈS A2 complementaran els programes de formació de les convocatòries del SOIB a les quals es presenta l’Ajuntament.  En finalitzar aquesta formació es realitzaran les proves d’acreditació oficial del nivell del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Des del departament de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia es considera que aquesta formació és molt necessària per als participants d’aquests programes i creuen que d’aquesta manera s’augmentaran les seves possibilitats d’inserció, ja que el mercat laboral de l’illa demanda majoritàriament personal amb aquest idioma.

D’aquesta manera el futur personal de jardineria que surt dels programes realitzats al Viver Municipal És Romaní, a més de realitzar un certificat de professionalitat del sector, podrà  obtenir el nivell certificat d’aquesta llengua.