Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia posa en marxa l’Agencia de Desenvolupament Local i presenta les valoracions de la regidoria de Treball i Formació del 2017.

3 gener, 2018

La regidora de Treball  i  Formació, Paquita Ribas,  ha presentat a les oficines municipals de Sant Jordi la posada en marxa de  l’Agencia de Desenvolupament Local. La regidora també ha fet una valoració de la feina i  els projectes portats a terme per la  Regidoria de Treball i  Formació durant el  2017 i   els que es portaran a terme durant 2018.

La feina de la Regidoria, que va començar el  2015, busca millorar les oportunitats d’incorporació al mercat  laboral de Sant Josep. Si  durant els anys 2016 i  2017 la mirada es va posar en els emprenedors, mitjançant la creació  de Reactiva i  dels convenis signats amb la Caixa, l’objectiu pel 2018 és la consolidació de l’Agencia de Desenvolupament Local.

“Des de la Regidoria de Treball  i Formació consideram que aquest projecte està fonamentat en  3 estructures bàsiques: l’Emprenedoria, la Formació i  ocupació  pròpiament dites i  el  recolzament al  teixit comercial” ha explicat Ribas.

D’una banda l’emprenedoria: aquesta primera base tracta fonamentalment de l’autoocupació. S’ofereix assessoria i  ajuda a aquelles persones que, amb una idea ja per desenvolupar, necessiten  suport i  orientació  per portar-la a terme. Amb aquest esperit el passat 2017 es va posar en  marxa el  punt PAE.  Aquest Punt d’Ajuda a l’Emprenedor permet, a més de garantir el servei  d’assessoria, estalviar molts tràmits  als usuaris i  facilitar la posada en  marxa dels seus projectes el més aviat possible.

Tant és així que, de les 12 empreses creades, 6 han estat donades d’alta mitjançant el  punt PAE i  s’han  ates i  assessorat 64 usuaris amb un  temps mitjà d’atenció  individualitzada de 7 hores. Des d’aquest servei s’han  identificat els dos perfils d’usuaris més recurrents: d’una banda, dones que es reincorporen a la vida laboral  i  que cerquen  una alternativa més flexible a la rigidesa del mercat laboral  tradicional; d’altra,  es presenta un perfil de persona jove amb una idea innovadora però  sense coneixements de com  portar-la a terme.

La segona baula són els cursos de formació: cursos organitzats pel  SOIB que l’Ajuntament ha posat en marxa, obrint així un  nou  espai  per a la formació  i  l’ocupació  al  municipi.  D’una banda els de contractació  directa, els anomenats “Visibles”, dirigits a un perfil  de persona aturada de llarga durada d’uns 50  anys i  amb dificultats per accedir a un lloc de feina.  D’altra banda es realitzen programes de formació  i  ocupació,  com ara Es Romaní, que enguany encetarà la 7a edició,  a més d’un nou programa que sota el  títol  “T’atenem Sant Josep” encararà la formació en Administració.  A més a més, recordam que  Sant Josep  és l’únic municipi  que desenvolupa formació  dual en l’àrea de la nàutica. Mentre l’Ajuntament es fa càrrec de la formació  teòrica, són directament les empreses nàutiques de l’illa, molt implicades en el  desenvolupament d’aquest programa, qui  s’encarreguen  de la formació  pràctica.

La tercera part d’aquesta estructura és la relacionada amb el  Comerç i  el  Turisme,  sobre la qual es vol  fer especial  incidència i  on entren  en joc les AODLs i  tota la feina que han estat i  continuaran  desenvolupant.  Des d’aquesta part de l’Agència s’ha portat a terme un important estudi  socioeconòmic i  del  teixit comercial i  empresarial  del  municipi, que dibuixa amb  claredat les necessitats  i  possibilitats, on s’ha d’incidir per tal  de consolidar un teixit viu  i  com  dinamitzar-lo.

Aquesta feina s’ha realitzat mitjançant enquestes,  que permeten  conèixer les carències i  punts febles sobre els quals treballar. El  passat estiu  també es va posar en marxa el  primer Mercat ecològic i  de producte artesanal  i  local de Sant Josep, implicant els comerços de la zona  en alguns dels tallers realitzats i  el sector de la restauració  per oferir uns menús relacionats amb la temàtica del  mercat. De la mateixa manera s’ha fet amb la celebració de la II Fira de la Sal. Si en la primera edició va tenir un caire més turístic, aquesta segona va passar d’un a tres dies i  s’implicaren  els comerços i  restaurants de Sant Jordi, fent al poble no sols partícip  sinó  protagonista  directe. També s’ha continuat amb les campanyes tradicionals, com ara el concurs d’aparadors, que es realitza amb la Cambra de Comerç.

Però tota aquesta gran aposta per a la millora d’aquests programes de formació i ocupació  i  dinamització  del  teixit comercial  i  empresarial  del municipi  no  donarien  els resultats a què aspiram sense la posada en marxa de l’Agencia de Desenvolupament Local i  la seva materialització mitjançant la seva pàgina web www.adlsantjosep.org

En aquesta, els usuaris podran trobar tota la informació  sobre els programes i  cursos que es realitzin, a més de les dades tècniques i  les darreres notícies. Tots els recursos  i  informacions s’actualitzaran periòdicament per tal  d’aconseguir que aquest portal  web i  l’Agencia de Desenvolupament Local que hi ha darrere, siguin una eina veritablement útil  i  valuosa per a la millora tant del  teixit comercial  com en l’àmbit de la formació  i  el  foment de l’ocupació  del  municipi  de Sant Josep.