Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep ha invertit més de 110.000 euros en obres de manteniment per posar a punt les escoles del municipi en el nou curs escolar.

14 setembre, 2018

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha invertit més de 110.000 euros en diverses feines de manteniment a les 6 escoles del  municipi, les aules de l’Escola d’Adults i les escoletes municipals per tal de complir amb les demandes que des de les direccions dels centres feren arribar a les regidories d’Educació i d’Obres públiques en acabar el curs passat.

Al col·legi Can Guerxo s’han reparat diversos desperfectes als banys del gimnàs i als de la planta baixa. També s’han substituït rajoles i llosetes als patis que s’havien trencat o  desplaçat i s’ha realitzat una neteja dels patis d’infantil i primària a més d’instal·lar un hortet. Les aules han estat  repintades en la seva totalitat per un pressupost total de 17.462,86 euros, i s’han reparat petits desperfectes de lampisteria i  enllumenat. Així  mateix, una de les persones del  programa SOIB-Visibles de l’Ajuntament de Sant Josep, assignada a la brigada de manteniment, continuarà amb les petites tasques i  reparacions, com la de la caseta del  pati  d’infantil.  A petició  del  centre, també s’han substituït els protectors que donen al  pas de vianants, al  carrer d’accés a l’escola i  que impedeixen que els vehicles l’envaeixin.

Al CEIP Sant Jordi s’ha reparat i pintat el tancat exterior, s’han revisat i reparat els banys i les fonts del  centre i s’ha sanejat una paret que presentava petites taques d’humitat. Així  mateix s’han fet feines de pintura a aules i  a consergeria i  s’han revisat portes i finestres. El  cost de les feines de pintura que fins ara s’ha pogut dur a terme al  centre a estat de 8833 euros. Malgrat que algunes de les peticions no s’han pogut realitzar per no ser compatibles amb les obres de l’IBISEC, s’aniran realitzant tan aviat com sigui  possible, sempre que no afecti l’horari lectiu. Per part del personal de la brigada de jardineria també ha posat a punt del  jardí, podat dels arbres i condicionat de l’hort.

En el cas del  CEIP L’Urgell s’han realitzat diverses tasques de manteniment al  gimnàs, com la reparació del termo, una barana  que estava malmesa, la revisió  de la instal·lació  elèctrica, reparació petits trencs a rajoles o  als bancs de fusta, a més d’altres petites tasques de manteniment. També s’ha finalitzat el condicionament de la pista de bàsquet (6.642,90 euros) i  aviat es substituiran les xarxes de les canastres i  les porteries de futbol.

Una altra de les peticions del  centre va ser la instal·lació de tendals per donar ombra a la zona d’infantil i que han fet un bon servei en el primer dia de curs, aquest han suposat un cost de 17.278,80 euros. Amb  la col·laboració  de l’alumnat treballador d’Es Romaní VII també s’ha creat un hort al  voltant del qual s’hi ha instal·lat una tanqueta. D’altra banda, una de les reivindicacions del centre era la creació  d’un  parc infantil., en aquest sentit, l’Ajuntament ja disposa del  projecte, que ara està a l’espera d’una modificació de crèdit per poder-lo licitar.

Al  CEIP  Can Raspalls s’han repintat les aules d’infantil, el  menjador, l’enreixat i  les porteries a petició  de la direcció  del  centre. Les feines de pintura executades han tingut un cost d’uns 8.900 euros. D’altra banda, la brigada de jardins ha repassat les zones verdes i  la de manteniment s’ha fet càrrec de les petites reparacions de lampisteria i enllumenat, com canvi d’aixetes, pestells de manetes i  reparacions diverses a portes i  finestres.

Al  CEIP Ses Planes s’ha realitzat una escomesa d’aigua potable i  fecals per a l’aula modular per un cost d’execució de 5.769 euros. També s’ha reparat el  trespol i  s’ha netejat i  repintat l’aula de psicomotricitat.  D’altra banda, a l’Escoleta de Cala de Bou s’hi han instal·lat uns tendals a l’exterior dels vidres per tal  d’evitar la calor directa per un cost de 5.687 euros i s’han revisat les portes interiors. Així mateix s’ha reparat la porta d’entrada del  pati  i s’està finalitzant la tanca exterior. També s’han sanejat les goteres de l’aula de l’escola de majors i s’ha repintat pel  nou curs.

Al   CEIP Es Vedrà s’ha revisat el  mobiliari  de diverses aules (pissarres, taules i  cadires, armaris, reparació  de persianes…) i s’han repintat algunes de les classes. També s’han  fet petites feines de lampisteria i  electricitat i  s’han reparat les tanques de fusta del  pati  d’infantil a més d’instal·lar-hi un nou tendal per a donar ombra i  que ha tingut un cost de 6.262 euros. Així mateix, s’han reparat els gronxadors i la brigada de jardineria ha posat a punt les zones verdes, retirant les males herbes i  afegint-hi terra. S’han desemboçat les canonades i  revisat el terrat, a més, també s’ha fet una neteja i desinfecció  dels dipòsits de pluvials per tal d’evitar males olors i  possibles nius de moscards.

A totes les aules que s’han repintat als diferents centres  s’ha fet servir una pintura especial antigrafitis que assegurarà un millor manteniment i facilitarà les tasques de neteja durant el  curs.

D’altra banda, l’Ajuntament vol  aclarir que, si  bé no  s’han pogut completar tots els punts demandats pels 6 centres donada  la manca de materials o  la tipologia d’aquests (ja que s’han hagut d’encarregar a empreses de fora l’illa i  que no s’han pogut obtenir durant els mesos d’estiu) les feines de manteniment s’aniran  finalitzant  en les setmanes vinents. Es tracta, en la seva majoria, de peces per a la reparació d’aparells d’aire condicionat, fonts i altres materials específics de lampisteria. A més, alguna de les peticions que es comunicaren o bé són a càrrec de l’IBISEC o no s’han pogut finalitzar, ja que obres de més envergadura, com la instal·lació de l’ascensor del CEIP Sant Jordi, no eren compatibles amb tasques de manteniment, com pintura o  canvi  de rajoles en el  mateix espai  de l’obra. Tanmateix, l’Ajuntament de Sant Josep, des de la Regidoria de Manteniment d’Edificis públics s’ha compromès a fer un seguiment de les reparacions que no són competència municipal i en el cas de ser necessari, el  consistori  les assumirà com a pròpies per tal  d’agilitzar i  garantir que docents i  alumnat  treballin en les millors condicions.

tendal  urgell pista ceip  l'urgell    tendal es vedrà