Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep requereix els propietaris a mantenir nets i lliures d’abocaments els seus solars.

17 febrer, 2017

Imatge del  solar rere la neteja  2017

El propietari d’un solar situat al carrer Avets, a la zona de Sant Jordi,  que s’havia convertit en un abocador de restes d’obres i  altres deixalles,  ha procedit a la seva neteja a requeriment de l’Ajuntament. Aquesta parcel·la s’havia convertit en un nou punt d’abocament incontrolat degut a l’incivisme de particulars o  empreses que, amb la seva actitud malmeten i embruten el nostre entorn.

Aquest abocament, juntament amb altres al municipi, havia estat denunciat en diverses ocasions per veïns i visitants de la zona. Donat que aquests terrenys són privats es va identificar el propietari i se li va demanar que procedís a la neteja de l’espai. La Regidoria de Medi Ambient vol destacar que no va ser necessari, en aquest cas, iniciar cap expedient donat que la propietat va mostrar una predisposició immediata. La col·laboració de la propietat dels terrenys és essencial per tal de poder mantenir net el municipi.

A data d’avui s’ha realitzat la neteja total de l’abocament i el tancament del solar amb pedres per evitar, en la mesura del possible, nous abocaments. Els treballs han estat realitzats a càrrec del propietari, i els residus s’han gestionat mitjançant gestors autoritzats.

Així mateix, l’Ajuntament informa que, des del departament de Medi Ambient, s’estan tramitant totes les denúncies que reben, bé a través del registre d’entrada, de Línia Verda o per acta de la zeladora municipal. A data d’avui i des de que s’ha iniciat l’any, s’han dut a terme una vintena d’actuacions d’aquest tipus. També s’ha procedit a la neteja, adequació i presa de mesures perquè no es tornin a produir abocaments en aquests solars. Cal destacar també que en el darrer any s’han iniciat 19 expedients de requeriment de neteja, dels quals 9 estan en tràmit, 8 ja s’han tancat perquè s’ha produït la neteja del solar, i 2 han passat al departament de sancions.

D’altra banda, el  consistori vol recordar que està totalment prohibit l’abocament de residus com restes de poda, runes, etc. a qualsevol indret, i que per a la seva correcta gestió s’han de dipositar a la xarxa insular de deixalleries, on empreses i particulars poden gestionar gratuïtament (fins a unes quantitats estipulades) quasi tots els residus que es poden generar.

Imatge de l’abocament l’any 2016