Noticias

L’Ajuntament invertirà 1 milió d’euros en un pla de modernització i noves tecnologies

3 abril, 2017

La Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla d’Acció de Tecnologies de la Informació i Comunicació de l’Ajuntament de Sant Josep, que preveu un ampli paquet de mesures per a la molt necessària modernització de l’Ajuntament i planteja una inversió aproximada d’1 milió d’euros durant els pròxims 4 anys. En total, es preveuen 21 projectes encaminats a fer una profunda transformació de la manera de funcionar del Consistori.

Per poder fer una pla més ajustat a la realitat de l’Ajuntament, s’ha executat una diagnosi de la situació actual. Les principals conclusions són que s’han d’executar nombrosos canvis, tant pel que fa a les infraestructures com en l’ús de la tecnologia i en la sistematització de processos administratius. Això provoca tota una sèrie de problemes que comprometen l’eficiència de l’Ajuntament: poca eficiència, lentitud a l’hora de fer la majoria dels tràmits, impossibilitat per a la ciutadania de fer molts tràmits electrònicament, incapacitat de poder realitzar evolucions tecnològiques i problemes de congestió de la xarxa, entre d’altres.

Davant aquesta situació complexa, l’Ajuntament ha encarregat a una empresa externa un Pla d’Acció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb tot un paquet d’accions, tant a curt com a llarg termini. S’ha planificat un calendari a 4 anys – de 2017 a 2020- per anar implementant un total de 21 projectes.

Els principals objectius són modernitzar la gestió de l’Ajuntament, avançar cap a la digitalització formar els treballadors en les habilitats necessàries per adaptar-se a la transformació digital, per tal d’aconseguir bon funcionament tant en l’àmbit intern com un millor servei a la ciutadania. Hi ha projectes que afecten l’àmit organitzatiu, tecnològic i d’administració electrònica.

En una primera fase, en el transcurs d’aquest any i el 2018, està previst començar a treballar en un sistema electrònic de gestió d’expedients, sistemes de digitalització i impressió, millorar la centraleta i les telecomunicacions, tenir signatura biomètrica i compulsa de documentació electrònica, així com canviar el sistema per la retransmisió de plens. Un dels principals objectius és l’eliminació progressiva de l’ús del paper en favor dels suports digitals.  A més, s’ha de fer feina en la infraestructura de xarxa interna i firewalls, pel que s’ha previst l’adequació de les sales tècniques (CPD), els servidors i les còpies de seguretat.

En una segona fase, s’abordaran altres temes, com la millora de la comunicació amb altres administracions per agilitzar tràmits, la millora del portal web, que inclourà la carpeta ciutadana – un nou canal de comunicació amb la ciutadania pels tràmits online.

Finalment, s’abordarà el govern obert, una ferramenta clau per potenciar la participació ciutadana i la transparència.