Noticias

L’Ajuntament tramita la retirada de la concessió a l’Escola de Vela de ses Salines i n’ordena la clausura immediata

10 setembre, 2018

L’Ajuntament de Sant Josep ha iniciat l’expedient de resolució del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Escola de Vela de ses Salines, després que en diverses inspeccions s’hagin detectat greus incompliments en la seua gestió. A més a més, el Consistori ha decidit imposar la mesura provisional de suspensió de l’activitat, en detectar que el canal d’entrada d’aquesta concessió s’ha estat utilitzant per part d’embarcacions de motor, una activitat que implica fer-ne un ús no autoritzat i que, a me´s a més, és motiu suficient per finalitzar el contracte.

Aquesta concessió fou adjudicada per l’Ajuntament el dia 4 de juliol a Explotaciones Servicios de Verano SL, per a les temporades 2018-2021. En la justificació de l’oferta econòmica, l’empresa s’havia compromès a aportar a l’explotació 10 embarcacions a vela, 10 taules de vela (windsurf) i 10 kaiacs. El dia 1 d’agost, els tècnics municipals i de la Demarcació de Costes van fer una acta de replanteig per comprovar si les concessions complien amb el què havien ofertat. En aquest cas, es va detectar que el lot únicament comptava amb 6 paddle board i 2 kaics, però no tenia cap embarcació de vela. Uns dies després, el 7 d’agost, el zelador municipal va realitzar una nova visita, confirmant que la concessió seguia sense comptar amb elements de vela, el que suposa un incompliment greu de les seves obligacions. A més a més, es va comprovar que al canal d’entrada i sortida hi havia 12 embarcacions de motor i 2 catamarans, el que suposa una alteració dels usos autoritzats i que suposa una irregularitat que és causa suficient per finalitzar el contracte.

El 17 d’agost es va requerir al concessionari que acredités l’activitat, sense obtenir cap resposta. El 27 d’agost, el coordinador de Platges de l’Ajuntament va emetre un informe detallant els motius per iniciar procediment de resolució del contracte.

A més a més, durant aquest estiu la Regidoria de Medi Ambient i Platges també ha rebut una desena de denúncies sobre la inactivitat de l’esmentada Escola de Vela, un servei que en els darrers estius havia estat molt demandat.

Davant aquesta situació, la Regidoria de Platges ha acordat iniciar l’expedient de resolució del contracte administratiu, imposar la mesura cautelar de no seguir explotant temporalment l’activitat.