Noticias

Sant Josep aprova el Reglament del Consell Social i proposa la creació d’una eina de comunicació interactiva.

8 juny, 2018

En la sessió de dimecres, presidida per l’Alcalde i  el  regidor de Participació  Ciutadana, s’aprovaren les actes de les sessions anteriors   així  com el  reglament del  Consell  Social, que havia quedat pendent d’unes modificacions sol·licitades en la darrera sessió.

Així  mateix   es va acordar un augment la quantitat destinada a projectes participatius, que ara està xifrada en 200.000 euros, per tal de poder fer front a projectes més ambiciosos, per exemple, entre les propostes sorgides es va decidir apostar per la compra de terrenys per equipaments, projectes de recuperació  del  patrimoni  i  projectes de tipus  mediambiental.

Per tal  d’afavorir  una comunicació  més àgil  entre l’Ajuntament i  els membres del  Consell  social, aquest òrgan també va proposar la creació  d’una eina que permeti poder presentar i debatre els projectes de manera interactiva. Així, es va acordar convocar una nova reunió  en un parell de mesos per tractar de definir les funcionalitats d’aquesta eina.

D’altra banda, la Societat de caçadors van  sol·licitar la reparació  de camins públics i  senders, l’Associació  de Cala de Bou, l’ampliació  del  local  social i  l’Associació  de vesins des Rafal  trobat va proposar la posada en  marxa de projectes d’educació  ambiental que permetin un millor manteniment i  cura dels espais verds.