Noticias

Sant Josep llança la convocatòria per ajudes a estudiants universitaris i de cicles formatius de grau mitjà i superior 2016-2017

11 juliol, 2017

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sant Josep convoca per al curs 2016/2017 ajudes econòmiques, per un valor total  de  99.750,00 €.

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia sap que un municipi, que facilita i incentiva que els seus membres puguin arribar a nivells formatius superiors, és un municipi ric perquè inverteix en cultura i en futur: en els futurs gestors que tendrà la nostra societat.

El  passat dia 30 de juny, en  sessió  ordinària, la Junta de Govern Local va a provar la concessió  d’aquestes ajudes d’estudis. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport econòmic als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que hagin cursat estudis universitaris o cicles formatius de grau superior i grau mitjà fora de l’illa, durant el curs 2016-2017, mitjançant la convocatòria d’ajudes de 525,00 € cada una, que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi que s’hagin hagut de desplaçar fora de l’illa.

Podran acollir-se a aquesta convocatòria els estudiants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, que hagin cursat estudis universitaris i cicles formatius de grau superior i mitjà durant el curs 2016-2017 a centres de fora de l’illa, i que compleixin tots els requisits que es relacionen a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats a partir del  dia 12 de juliol de 2017, l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOIB núm.84 d’11 de juliol de 2017.

Les instàncies es dirigiran a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Josep i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament.

Tota la informació  es podrà consultar i  descarregar a la pàgina web  de l’ajuntament,www.santjosep.org.