Exp. 98/15: Aprovació i exposició pública del plec de clàusules economicoadministratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació del serveis i cessió de drets per a l’autorització d’explotacions de les instal·lacions amb caràcter temporal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

1 febrer, 2016

Publicat 29.04.16

Publicació adjudicació platges 2016

Publicat 13.04.16

Anunci resultat subhasta

Publicat 08.04.16

ANUNCIO MESA EXCLUIDOS Y DIA

Publicat 18.03.16

NOTA INFORMATIVA

Publicat 17.03.16

Annex I Definitiu i Resolució de les Segones Al·legacions.

Publicat 07.03.16

Nota aclaridora

Publicat 03.03.16

Certificació acord resolució alegacions

Publicació en el BOIB núm. 29 de 3 de març de 2016, de l’acord de la Junta de Govern de data 26 de febrer de 2016, d’aprovació i exposició pública de la rectificació del plec de clàusules económico administratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació dels serveis i cessió de drets per l’autorització d’explotacions de les instal·lacions amb carácter temporal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

El termini per a la presentación de proposicions finalitza a les 13,30 hores del dia 18 de març de 2016.

Plec clàusules tècniques platges 2016

Plec clàusules administratives platges 2016

 

 

Publicat 01/02/2016

Publicació en el BOIB núm. 15 de 30 de gener de 2016, de l’acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2016, d’aprovació i exposició pública  del plec de clàusules económico administratives i prescripcions tècniques del contracte per a la prestació dels serveis i cessió de drets per l’autorització d’explotacions de les instal·lacions amb carácter temporal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

El termini per a la presentación de reclamacions finalitza a les 14,00 hores del dia 11 de febrer de 2016.

 

 

ANNEXOS FORMAT WORDs 2016