Tauler d’anuncis Sant Josep

Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017
10 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18
5 desembre, 2018
Llegir més
Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de treballador/a social per cobrir amb caràcter laboral temporal les possibles necessitats urgents de provisió de llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
5 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria borsa treball educador/es socials
5 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes als centres que imparteixen educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 18-19.
4 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2017-2018, a centres de fora de l’illa
28 novembre, 2018
Llegir més
Segona convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2016-2017, a centres de fora de l’illa.
28 novembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de la subvenció per Grups Folklòrics de Sant Josep, any 2017.
22 novembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de subvencions per a organització de festes.
22 novembre, 2018
Llegir més
Ban – Campanya matances 2018-19
14 novembre, 2018
Llegir més