Tauler d’anuncis Sant Josep

Convocatòria de subvencions per a organització de festes.
18 desembre, 2017
Llegir més
Exp. 136/17.- Bases creació borsa arquitectes tècnics.
14 desembre, 2017
Llegir més
Convocatòria d’ajudes de 200,00 € cada una per fer les pràctiques del curs de monitors de temps lliure a campaments, escoles d’estiu o altres activitats de temps lliure que organitzi l’Ajuntament de Sant Josep durant l’any 2017
13 desembre, 2017
Llegir més
eXP. 135/15.- BASES CREACIÓ BORSA ARQUITECTES
11 desembre, 2017
Llegir més
CONCURS D’APARADORISME 2017. PARTICIPA!
5 desembre, 2017
Llegir més
EXP. 114/17.- Projecte nou parc infantil a Sant Jordi, TM Sant Josep.
30 novembre, 2017
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de Reutilització de llibres, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 17-18″
29 novembre, 2017
Llegir més
Exp. 131/17.- Projecte renovació xarxa d’abastament aigua zona Sa Caleta i reubicació zona Domini Públic, Sant Jordi
28 novembre, 2017
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2017-18 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO
24 novembre, 2017
Llegir més
Ban d’alcaldia sobre la campanya de matances que es desenvolupa entre els dies 1 de novembre de 2017 i el 30 de març de 2018
23 novembre, 2017
Llegir més