Tauler d’anuncis Sant Josep

EXP. MUNICIPAL NÚM. 70/2017.- NOVA EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE REMORS I VIBRACIONS.
16 octubre, 2017
Llegir més
Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de cfgs durant el curs 16/17
11 octubre, 2017
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2017-18 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO
10 octubre, 2017
Llegir més
Exp. 75/17: Bases convocatòria creació d’una borsa de delineants.
4 octubre, 2017
Llegir més
Exp. APJ-49/16 d’activitats i urbanisme
3 octubre, 2017
Llegir més
Exp. APJ-28/17 d’activitats i urbanisme
3 octubre, 2017
Llegir més
Exp. APJ-45/16 d’activitats i urbanisme
3 octubre, 2017
Llegir més
Exp. APJ-23/16 d’activitats i urbanisme
3 octubre, 2017
Llegir més
Exp. APJ-29/16 d’activitats i urbanisme
3 octubre, 2017
Llegir més
Obertura del tràmit d’informació pública en relació amb l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del sector des sòl urbanitzable directament ordenat SUDO-01 de Port des Torrent
3 octubre, 2017
Llegir més