Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives

Data de publicació: 13 març, 2017


BOIB