Bases convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnics d’administració general.

Data publicació: 16.02.17

ACTA VALORACIÓ CONCURS OPOSICIÓ

Data publicació: 15.02.17

Convocatoria aspirants:

Anunci resultat proves

Data publicació: 01.12.16

Llista provisional borsa tècnic

Data publicació: 25.08.16 – Nova publicació convocatoria.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 d’agost de 2016 va aprobar la resolución de les al·legacions presentades a les bases i publicar íntegrament les bases rectificades de la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnics d’administració general, per cobrir, amb caràcter d’interí o temporal les posibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball que siguin necessaris a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Les bases rectificades han estat publicades al BOIB núm. 108 de 25 d’agost de 2016.

El termini de presentació d’instàncies  és de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatoria al BOIB.

 

Decret suspensió procediment

Expt. 35/16.- Bases convocatoria per a la creació d’una borsa de tècnics d’administració general.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2016 va aprovar les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnics d’administració general, per cobrir, amb caràcter d’interí o temporal les posibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball que siguin necessaris a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Les bases han estat publicades al BOIB núm. 88 de 12 de juliol de 2016.

El termini de presentació d’instàncies  és de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatoria al BOIB.

Podeu consultar la publicació al BOIB aquí:

BOIB Convocatòria creació borsa tècnics d’administració general