Convocatòria ajudes universitàries 2016/2017

Data de publicació: 11 juliol, 2017

Última modificació: 21 setembre, 2017


Convocatòries i extractes de la Convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € per als estudiants universitaris i de cicles formatius del municipi de Sant Josep que cursin els seus estudis fora de l’illa (curs 16/17).

El termini de  presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOIB.(12/07/2017)

Convocatòria BOIB

Extracte convocatòria BOIB

ANNEX I

ANNEX II

FULL TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA IBAN (14/07/2017)

nomenament instructor (21/08/2017)

Llista provisional admesos i exclosos ajudes estudiants univ. i de cicles formatius (25/08/2017)

Decret nomenament membres òrgan col·legiat (12/09/2017)

Acta núm. 1 òrgan col·legiat resolució al·legacions llista provisional d’admesos i exclosos ajudes universitàries i de cicles formatius (21/09/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos convocatòria ajudes universitàries i de cicles formatius (21/09/2017)