Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2017-18 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

Data de publicació: 10 octubre, 2017

Última modificació: 22 desembre, 2017


Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2017-18 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

Ajudes compra llibres text ESO-BOIB

Extracte convocatòria català

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

ANNEX V

FULL TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA IBAN

Acreditació pagament factura

Nomenament instructor

Llista provisional d’admesos i exclosos

Nomenament òrgan collegiat ajudes llibres 2017 (24/11/2017)

acta òrgan col·legiat revisió esmenes llista provisional admesos i exclosos (24/11/2017)

Informe instructor llista def (24/11/2017)

acta 2 Òrgan col·legiat emissió informe concessió provisional subvenció (24/11/2017)

informe instructor concessió provisional ajudes (24/11/2017)

acta 3 informe emissió definitiva ajuda llibres (22/12/17)

certificat acord concessió definitiva ajudes llibres (22/12/17)