Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de Reutilització de llibres, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 17-18″

Data de publicació: 9 novembre, 2017

Última modificació: 4 gener, 2018


BOIB-bases ajudes centres programa reutilització llibres text

extracte BOIB català

ANNEX 1

ANNEX 2

ANNEX 3

ANNEX 4

FULL TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA IBAN

Acreditació pagament factura

nomenament instructora reutilització centres

Informe instructor (29/11/2017)

Decret Alcaldia nomenament membres òrgan col·legiat (29/11/2017)

Acta 1 òrgan col·legiat resolució d’esmenes llista provisional admesos i exclosos (21/12/17)

Informe 2 òrgan instructor llista definitiva d’admesos i exclosos (21/12/17)

Acta 2 òrgan col·legiat informe sobre proposta de concessió provisional (21/12/17)

informe 3 òrgan instructor proposta de concessió provisional (21/12/17)

Certificat concessió definitiva reutilització (04/01/18)