Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017

Data de publicació: 6 febrer, 2018

Última modificació: 14 agost, 2018


BOIB

Annexos

Extracte

Informe 1. Llista sol·licituds que han de esmenar defectes

PROPOSTA RESOLUCIÓ PROVISIONAL ORGAN INSTRUCTOR (27/06/2018)

Certificat resolució concessió (14/08/2018)

Just.Impres.1 fitxa memoria projecte

Just.Imprés.2 justificants

Just.Impres.3 Justificació declaració