Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017

Data de publicació: 6 febrer, 2018

Última modificació: 14 febrer, 2019


BOIB

Annexos

Extracte

Informe 1. Llista sol·licituds que han de esmenar defectes

PROPOSTA RESOLUCIÓ PROVISIONAL ORGAN INSTRUCTOR (27/06/2018)

Certificat resolució concessió (14/08/2018)

Just.Impres.1 fitxa memoria projecte

Just.Imprés.2 justificants

Just.Impres.3 Justificació declaració

Requeriments- 10/12/2018

1.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G57491300

2.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G57548745

3.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G07071392

4.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G07911456

5.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G07849730

6.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G57890097

7.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G07980923

8.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G57158271

9.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G57242083

10.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G07255953

11.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G07937097

12.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G07728751

13.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G57934887

14.- 20181207_Requeriment documentació i aclariments justificació entitat G28197564

Certificat Decret acord concessió subvencions (14/02/2019)