Convocatòria de subvencions per a organització de festes.

Data de publicació: 18 desembre, 2017

Última modificació: 22 novembre, 2018


bases català-boib

extracte-boib-català

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

ANNEX V

ANNEX VI

FULL TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA IBAN

Acreditació pagament factura

Decret nomenament instructor festes (5/04/18)

Informe núm. 1(sense dades) òrgan instructor-subv. Festes. Requeriment esmena defectes de les sol·licituds (07/06/2018)

/[Decret nomenament òrgan col·legiat] (30/07/2018)

_1.Requeriment documentació i aclariments entitat G57751612-Subv. Festes

_2.Requeriment documentació i aclariments entitat G07855517 -Subv. Festes

_3.Requeriment documentació i aclariments entitat G07309438-Subv. Festes

_4.Requeriment documentació i aclariments entitat G07460587 -Subv. Festes

_5.Requeriment documentació i aclariments entitat G07676919 -Subv. Festes

6.Requeriment documentació i aclariments entitat G07531098 -Subv. Festes

7.Requeriment documentació i aclariments entitat G07315021 -Subv. Festes

_8.Requeriment documentació i aclariments entitat G07472509 -Subv. Festes

2n Requeriment 12/09/2018

2n Requeriment documentació i aclariments entitat G07430333-Subv. Festes

2n Requeriment documentació i aclariments entitat G07676919-Subv. Festes

2n Requeriment documentació i aclariments entitat G07588817-Subv. Festes

2n Requeriment documentació i aclariments entitat G57751612-Subv. Festes

DECRET 2018-2201 [Decret nomenament nou instructor] (02/10/2018)

Proposta de resolució provisional-Subv. Festes 17 (02/10/2018)

Informe núm. 3 (sd) òrgan instructor. Proposta de resolució definitiva-Subv. Festes  (26/10/2018)

Certificat acord òrgan resolutori concessió definitiva subvencions per a l’organització de festes. Conv. Subv. Festes (any 2017)  (22/11/2018)