Escoles municipals d’estiu 2018

Data de publicació: 17 maig, 2018


1. ESCOLES D’ESTIU DE 3 A 11 ANYS
Per a infants nascuts entre l’any 2007 i el 2014 que estiguin escolaritzats.
Es portaran a terme activitats de temps lliure: tallers de manualitats, expressió corporal, esports…, i sortides a la piscina municipal i a la platja. També hi haurà alguna activitat extraordinària que s’anirà concretant durant l’estiu.

2. ESCOLES D’ESTIU DE 12 A 14 ANYS
Per a joves nascuts entre l’any 2004 i 2006 que estiguin escolaritzats.
Es portaran a terme als mateixos centres però es realitzaran activitats adaptades a aquest grup d’edat. També hi haurà sortides setmanals amb activitats extraordinàries (caiac, excursions en bicicleta, …..) i a la piscina municipal.

Llegiu atentament la informació i les instruccions abans de realitzar les inscripcions a les Escoles d’Estiu.

CALENDARI

SETMANES EXTRES

1. Del 25 al 29 de juny
2. Del 3 a l’11 de setembre
De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
Escola matinera de 7.45 a 9.00 h
Sense servei de menjador
Centres:
– CEIP ES VEDRÀ (Sant Agustí)
– ESCOLES VELLES DE SANT JOSEP
– POLIESPORTIU CAN GUERXO (Sant Jordi)

JULIOL I AGOST

Amb possibilitat d’assistència un dels mesos, els dos o per quinzenes (de l’1 al 15 o del 16 al 31 de cada mes).

De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
Escola matinera de 7.45 a 9.00 h
Servei de menjador de 14.00 a 16.00 h
Centres:
– CEIP ES VEDRÀ (Sant Agustí)
– CEIP L’URGELL (Sant Josep)
– CEIP CAN RASPALLS (Sant Jordi)

INSCRIPCIONS DEL 21 DE MAIG A L’1 DE JUNY

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ

1. Emplenau el formulari que trobareu clicant al següent enllaç:

Formulari d’inscripció a les Escoles d’Estiu 2018

2. Realitzau el pagament: només empadronats

A través de la pàgina web www.santjosep.org → Pagaments online de tributs → Autoliquidacions → Escoles d’Estiu.
També podeu accedir entrant al següent enllaç:
https://www.santjosepdesatalaia.es/autoliqEscuelaVerano_ca.aspx

Els alumnes no empadronats realitzaran el pagament un cop tenguin confirmada la plaça a les escoles d’estiu. La confirmació es realitzarà durant la primera setmana de juny.

3. Enviau el justificant de pagament i la documentació complementària, si escau, al següent correu electrònic joventut@santjosep.org

Al poliesportiu Can Guerxo, a la piscina municipal i al casal Bauxa (Cala de Bou) us ajudarem amb el tràmit.

L’ordre de preferència d’admissió a les escoles d’estiu serà el següent:
1r. Alumnes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia.
2n Alumnes no empadronats però escolaritzats a centres escolars públics del municipi.
3r. La resta d’alumnes no empadronats per rigorós ordre d’inscripció.

Les inscripcions fora de termini estan condicionades a places vacants i aniran per rigorós ordre d’inscripció independentment de si són empadronats o no.

DATES DE PAGAMENT

datesPagament

La no presentació del rebut de pagament en el període indicat comportarà la cancel·lació automàtica de la plaça

PREUS

Hi ha la possibilitat de fer els pagaments per a tot l’estiu, per mesos o bé per quinzenes.

Les quinzenes són les següent: de l’1 al 15 de juliol, del 16 al 31 de juliol, de l’1 al 15 d’agost i del 16 al 31 d’agost.

preus

DESCOMPTES

– 10% si es té un altre germà/na apuntat/da a l’escola d’estiu
– 20% per família nombrosa general o monoparental (es consideren famílies monoparentals aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor) (s’ha d’aportar document acreditatiu)
– 30% per família nombrosa especial (s’ha d’aportar document acreditatiu)
– 20% per patir una discapacitat psíquica, física o sensorial de l’infant o del pare, mare o el /la tutor/a legal igual o superior al 33% (s’ha d’aportar document acreditatiu).

Descomptes acumulables fins a un màxim del 30%, excepte les famílies nombroses especials que podran acumular fins a un 40%.

DOCUMENTS ACREDITATIUS QUE CAL PRESENTAR PER JUSTIFICAR ELS DESCOMPTES

– Per acreditar família nombrosa general o especial: còpia del títol oficial en vigor expedit per l’òrgan competent.
– Per acreditar família monoparental: còpia del document oficial on consti que la pàtria potestat recau en un sol progenitor o del llibre de família on figuri un sol progenitor.
– Per acreditar discapacitat: certificat del tipus i el grau de discapacitat igual o superior al 33%.

REUNIÓ INFORMATIVA

Es farà una reunió informativa a l’inici de les escoles. S’enviarà la informació del dia i lloc a l’adreça electrònica que deixeu amb la inscripció.

ESCOLA MATINERA I MENJADOR

Durant tot el període d’escola d’estiu s’oferirà servei d’escola matinera de 7.45 h fins a les 9.00 h al mateix centre.

El servei de menjador, de 14.00 h fins a les 16.00 h, s’oferirà a tots els centres durant els mesos de juliol i agost. Hi haurà dues opcions:

Menjador amb servei d’àpats (catering) sempre que hi hagi un nombre mínim d’inscrits per mesos.
Menjador amb carmanyola (tupper). En aquest cas es requerirà la implicació de la família en la seva elaboració i per obtenir un menú al més equilibrat possible i semblant al que portarà el servei d’àpats (catering). Es donaran fulls amb recomanacions i propostes.

Els preus de l’escola matinera i del menjador no tenen descompte i són els mateixos per a empadronats i no empadronats. L’escola matinera de les setmanes extres de juny i setembre no té cost extra.

El preu del menjador amb serveis d’àpats (catering), per a usuari fix és de 6,50 € diaris i per un esporàdic de 8 €. També hi ha la possibilitat d’adquirir 10 tiquets per 75 €.

El preu del menjador amb carmanyola (tupper), per a un usuari fix és de 2 € diaris i per a un esporàdic de 3 €. També es poden adquirir 10 tiquets per 25 €.

Per a menús especials amb prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis, intolerància a la lactosa, al gluten…, s’haurà de presentar prèviament el certificat mèdic que ho confirmi.

Els infants que de manera puntual utilitzin el servei de menjador han d’avisar a les 9.00 h del mateix dia.

Preus2

 

Flyer

Informació Escoles Estiu 2018 PDF