EXP. 135/15.- BASES CREACIÓ BORSA ARQUITECTES

Data de publicació: 11 desembre, 2017

Última modificació: 6 març, 2018


Decret llista definitiva arquitectes

Llista provisional arquitectes

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 24 de noviembre de 2017, va aprovar les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes, per cobrir amb carácter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Les mateixes es varen publicar al BOIB núm. 150 de 9 de desembre de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci  de les bases d’aquesta convocatòria al BOIB i finalitza el 22 de desembre de 2017.

BOIB