Exp. 136/17.- Bases creació borsa arquitectes tècnics.

Data de publicació: 14 desembre, 2017

Última modificació: 23 febrer, 2018


Resolució creació borsa arquitectes tècnics

Llista provisional d’aspirants aprovats (31.01.2018)

Resolució llista definitiva

Llista provisional arquitectes tècnics

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 24 de noviembre de 2017, va aprovar les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes tècnics, per cobrir amb carácter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Les mateixes es varen publicar al BOIB núm. 152 de 14 de desembre de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci  de les bases d’aquesta convocatòria al BOIB i finalitza el 2 de gener de 2018.

BOIB català