Exp. 151/15.- Extracte i convocatòria ajudes per a la prevenció d’incendis 2017.

Data de publicació: 9 gener, 2018

Última modificació: 23 abril, 2018


BOIB núm. 8

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 8 de data 16 de gener de 2018, s’anuncia l’extracte de la convocatoria d’ajudes per a la prevenció d’incendis 2017.

El termini per a la presentación d’ofertes es de 10 dies comptats a partir del següent de la publicació de l’extracte i finalitza el 30 de gener de 2018.

BOIB núm. 3

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 3 de data 6 de gener de 2018, s’anuncia la convocatoria d’ajudes per a la prevenció d’incendis 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds es de 10 dies comptats a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB.

Decret nomenament instructora

Decret nomenament òrgan col·legiat

Llista admesos provisional

 Reunió òrgan col.legiat

Llista admesos defiitiva

Llista provisional concessió ajudes