Exp. 151/15.- Extracte i convocatòria ajudes per a la prevenció d’incendis 2017.

Data de publicació: 9 gener, 2018

Última modificació: 16 gener, 2018


BOIB núm. 8

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 8 de data 16 de gener de 2018, s’anuncia l’extracte de la convocatoria d’ajudes per a la prevenció d’incendis 2017.

El termini per a la presentación d’ofertes es de 10 dies comptats a partir del següent de la publicació de l’extracte i finalitza el 30 de gener de 2018.

BOIB núm. 3

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 3 de data 6 de gener de 2018, s’anuncia la convocatoria d’ajudes per a la prevenció d’incendis 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds es de 10 dies comptats a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatoria en el BOIB.