Exp. 75/17: Bases convocatòria creació d’una borsa de delineants.

Data de publicació: 10 agost, 2017

Última modificació: 24 octubre, 2017


Creació borsa delineants

Acta delineant num. 2

Acta delineant num. 1

Llista definitiva delineant

Acta resultats prova català

Data publicació 12/09/17

Resolució admesos i exclosos borsa delineants

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 13 de juliol de 2017, va aprovar les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de delineants, per a la contractació de delineants dins dels programes urbanístics de carácter temporal que aprovi l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Les mateixes es varen publicar al BOIB núm. 91 de 27 de juliol de 2017.

Comprovat  que es va patir error en la transcripció de les bases aprovades per la Junta de Govern de 13 de juliol de 2017, es publiquen de nou rectificades, en el BOIB núm. 98 de 10 d’agost de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de rectificació de les bases d’aquesta convocatòria al BOIB i finalitza el 25 d’agost de 2017.