Obertura del tràmit d’informació pública en relació a l’aprovació inicial de la modificació de l’estudi de detall de l’illa 2.1 del polígon 1, sector 1.4, Can Burgus

Data de publicació: 20 abril, 2017


BOIB