Informàtica per a persones adultes – Sant Jordi

Oficines municipals

Dilluns i dimecres de 20.00 a 21.30 h

1r curs: Windows (Microsoft).
2n curs: Internet.
3r curs: processadors de textos i full de càlcul

Resident: 60€ per curs
No resident: 75€ per curs