Notícies

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia dona per acabada la feina de restabliment de la legalitat urbanística al complex turístic il·legal de Casa Lola

15 setembre, 2022

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha donat per completat aquest matí el treball de demolició que es requeria pel restabliment de la legalitat urbanística vulnerada al complex turístic il·legal de Casa Lola, on es va accedir fa una mica més d’un mes amb autorització judicial per donar compliment a les sentències judicials que avalen l’enderroc de tot allò aixecat sense llicència. «Les feines s’han allargat més del que havíem previst, però és que a dins dels murs de Casa Lola, que no havíem pogut traspassar en anys i era difícil establir el que hi havia dins amb exactitud alhora d’executar subsidiàriament la feina de restitució del terreny», ha explicat l’alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero.

Segons han explicat des dels serveis urbanístics municipals, arrel de les investigacions que permeteren tancar el primer expedient contra Casa Lola fa prop d’una dècada, es tenien identificades la majoria de les construccions il·legals que hi havia a la propietat i que després d’un mes de treball s’han esbucat completament.

A l’interior només queda part de la construcció original, de menys de 200 metres quadrats, de la que s’havia alterat l’estructura, així que se li han suprimit els elements no autoritzat com cobertes i murs interiors però s’han respectat les parets perimetrals, que sí tenien llicència. «Podríem dir que el que ha quedat és l’esclova del volum on hi havia l’habitatge original, encara que s’hauria de veure quina part es pot considerar legal després de tot el que s’ha fet allí ignorant totes les ordres de que paressin», ha valorat Guerrero.

Així, s’han demolit 2.490 metres quadrats d’edificacions tancades, amb un volum d’uns 6.800 metres cúbics de runes que s’han gestionat per la seva valorització. A això s’han d’afegir també 514 metres quadrats de murs perimetrals i parets, dues piscines de 322 metres quadrats en total, els paviments de terrasses i places a l’interior de la finca, que sumen uns altres 3.900 metres quadrats, i els paviments exteriors i camins de la propietat, que sumen uns altres 2.100 metres quadrats més.

A dia d’avui els operaris repassen la zona de treball per comprovar la retirada de tota la runa i els residus generats i es fa l’últim repàs que s’han inutilitzat les instal·lacions no autoritzades a l’interior de la propietat i els diversos volums edificats irregularment, agrupats principalment en tres ales, conegudes com Casa Lola, Casa Lolita i un espai de bungalous al voltant d’una piscina en forma de lletra L. Val a dir que al llarg de les feines també s’han reomplert els buits deixats per les piscines i aljubs detectats, a més de regenerar les pendents alterades per les feines, assegurant el drenatge adequat.

Un cop acabades les feines, s’haurà de revisar el cost de tota l’operació en l’adjudicació que es va fer d’aquests treballs, calculat en base a les estimacions fetes segons la informació que es tenia de les construccions a enderrocar sense haver pogut accedir a la finca. Aquesta quantitat es reclamarà a la propietat dins l’expedient sancionador iniciat arrel de les il·legalitats detectades, que ja pujaven al voltant dels 1,4 milions d’euros abans de l’execució subsidiària de les demolicions. «Els ciutadans de Sant Josep no pagaran un cèntim de la feina d’esbucar tot aquest recinte, tenim mecanismes per reclamar als responsables de les il·legalitats que s’han comés a Casa Lola i ja els tenim en marxa per poder cobrar quan abans la reparació del mal que han fet» ha recordat l’alcalde Guerrero.