Expt. 80/15.- Projecte ampliació i renovació xarxa transport i distribució zona III (Cala de Bou, Port des Torrent i Cales zona Oest) d’abastiment a Sant Agustí, TM Sant Josep.

Data publicació: 13.01.16

Publicació formalització contracte exp. 80-15

Aprovació del Plec de clausules administratives per a la contractació de les obres del Projecte d’ampliació i renovació xarxa transport i distribució zona III (Cala de Bou, Port des Torrent i Cales zona Oest) d’abastiment a Sant Agustí, TM Sant Josep, en sessió de 29.10.2015.

BOIB núm. 164 de 07.11.2015 (Expt. 80-15)

Plec de clausules administratives.

Projecte

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOIB núm. 164 de 07 de noviembre de 2015.

Acaba el 23 de novembre de 2015.