FIXACIÓ D’UNA ZONA DE PLATJA DEN BOSSA PER A LA INSTAL·LACIÓ OBLIGATÒRIA DE LIMITADOR ENREGISTRADOR ACÚSTIC.

ANUNCI FIXACIO ZONA

PLANOL ZONA DELIMITADA LIMITADOR ACUSTIC

Anunci requeriment titulars locals de totes les activitats turístiques regulades a l’art. 26 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, per a la instal·lació d’un limitador enregistrador acústic que compleixi amb les característiques indicades a l’art. 23 de l’Ordenança Municipal reguladora de la remor i les vibracions i tarat segons estudi acústic realitzat d’acord amb l’art. 24 de l’esmentada ordenança.

Termini instal·lació: sis mesos des de la publicació del present anunci al BOIB.

Data publicació: BOIB núm. 167 de 6 de desembre de 2014