EXTRACTE DEL ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 09/09/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA FETA EL DIA 09 DE SETEMBRE DE 2021.

1.- Prorrogació de les llicències de taxi estacionals per a la temporada 2021, fins al 30 de setembre de 2021.

2.- Resolució del contracte corresponent al lot 84, al la Platja d’en Bossa, per renúncia contractual d’ESABA SERVICIOS, SA.

3.- Incoació d’expedient de resolució del contracte corresponent als Lots 65 i 87 de la Platja d’en Bossa, per renúncia del contractista Miguel Torres Roig.