EXTRACTE DEL ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 17/09/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 17 DE SETEMBRE.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Acta ordinària feta el dia 03 de setembre de 2021 i acta extraordinària feta el dia 09 de setembre de 2021.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 16 factures per import de 702.191,16 €.

3.- Emissió d’informe municipal favorable per a la concessió de la declaració d’interès general de la construcció de l’edifici destinat a noves instal·lacions de la Policia Local de Sant Josep de sa Talaia a la parcel·la de propietat municipal de 6.543 m2, procedent de la finca Can Costera en el nucli de Sant Josep.

4.- Concessió de llicència urbanística. Legalització de canvi d’ús i canvi de distribució interior de local comercial a oficina i habitatge. C. Pere Escanellas, 41, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, piscina, aljub, mur perimetral, modificació de l’entorn exterior i obertura de camí d’accés. Finca s’Espardà o venda de Dellà Torrent, a la zona de Calta Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, piscina, aljub, modificació de l’entorn exterior i obertura de camí d’accés. Finca Plana d’en Prats, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència atorgada per a la reforma i ampliació del complex turístic hoteler anomenat Milord. C. de la Rioja, 3 Punta Xinxó, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Concessió de llicència urbanística. Legalització de piscina i paviment exterior en edificació hotelera. C. de Cantàbria, Cala de Bou, parròquia de San Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió de llicència urbanística. Moviments de terres amb la finalitat de realitzar el seguiment arqueològic prescrit, relacionat amb la construcció d’un habitatge.

10.- Denegació de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb annex i piscina. Finca sa Rota Vella, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

11.- Adaptació dels contractes/convenis/adjudicacions directes de cessió de drets de les autoritzacions per a l’explotació d’instal·lacions de temporada a platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (2018-2021, temporada 2021).