EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23/02/2024

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS, A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT FETA EL DIA 23 DE FEBRFER DE 2024.

1.- Declaració de la urgència.

2.- Aprovació de prestacions econòmiques per urgència social per a cobertura de les necessitats d’habitatge a persones afectades desallotjament Don Pepe.