EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 05/12/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 05 DE DESEMBRE DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 19/23, sessió ordinària de 24 de novembre.

2.- Informe desfavorable sobre la sol·licitud d’instal·lació temporal desmuntable per a un quiosc-bar, 4 para-sols, 11 taules, 38 cadires i un mòdul de banys químics a Punta Pedrera, a petició de SALT BAY SL.

3.- Aquest punt queda sobre la mesa.

4.- Informe favorable sobre la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de 52 taules, 224 cadires i 10 tamborets a la platja d’en Bossa, a petició de FIESTA HOTELS & RESORTS, SL.

5.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de dos habitatges unifamiliar adossats, amb sengles piscines, i execució d’obres de dotació d’infraestructures a la parcel·la per assolir la condició de solar. Av. Vicent Serra, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Excavacions i moviments de terra per a l’execució de seguiment arqueològic, com a condició a l’expedient de sol·licitud de llicència d’obra. Finca de la venda des Racó des Jondal, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Modificació del projecte autoritzat per llicència d’obra atorgada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb terrasses, obertura d’un nou camí d’accés, modificació de l’entorn exterior, tancament parcial i jacuzzi. Finca can Front de Dalt, polígon 8, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de taxista per a l’any 2024.