EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 10/12/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2021.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta ordinària feta el dia 10 de desembre de 2021.
2.- Aprovació de factures. S’aproven 21 factures per import de 433.582,56 €.
3.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina. Urbanització Montecarlos (Cala Tarida), Motril, TM de Sant Josep de sa Talaia.
4.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina.
Urbanització Montecarlos (Cala Tarida), C. Motril, TM de Sant Josep de sa Talaia.
5.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina. Urbanització Montecarlos (Cala Tarida), C. Motril, TM de Sant Josep de sa Talaia.
6.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i modificació de l’entorn exterior. Finca es Rasus, Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.