EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 21/12/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 20/23, sessió ordinària de 05 de desembre.

2.- Denegació de llicència urbanística. Condicionament de local en edificació existent. C. del Peix Espasa, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

3.- Denegació de llicència urbanística. Ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar aïllat existent. C. de sa Punta de l’Embarcador, Cala Corral, TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Denegació de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat. C. Badajoz, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.