EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 24/11/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 18/23, sessió ordinària de 10 de novembre.

2.- Prestacions econòmiques de Serveis Socials.

3.- Sol·licitud d’autorització d’usos de canals de navegació i rampes per a la pràctica d’e-Foiling a Cala Compte, Cala Jondal, Platja d’en Bossa i Punta Xinxò, a petició d’IBIZA FOILS, S.L.

4.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, obertura d’un nou tram de camí d’accés i modificació de l’entorn exterior. Roques Males, venda de Dellà Torrent, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Tancament de fita nord de dues parcel·les Polígon 32, mitjançant tanca cinegètica, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. C. Vista Alegre, urbanització Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Execució d’un mur de pedra i instal·lació d’una porta d’entrada a la parcel·la. Finca Ca n’Orvay, TM de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local, de 10 de novembre de 2023, sobre concessió llicència d’obres.

9.- Rectificació d’error a l’expedient de Planificació i Ordenació de Personal.