EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 26/03/2024

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS, A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2024.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Acta 05/24, sessió ordinària de 15 de març i Acta 06/24, sessió extraordinària urgent de 26 de març.

2.- Aprovació de les bases per a la concessió de parades de venda temporals al mercat d’artesania al carrer del Bruc i de la Ruda, a la zona de Platja d’en Bossa, per a l’any 2024.