Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per als alumnes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2013-2014 cursin 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

Nota a 17 de gener de 2014
Resolució de concessió d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per als alumnes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2013-14 cursin 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO.

Descarrega decret ajudes

Nota a dia 10 de desembre
Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per als alumnes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2013-2014 cursin 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

Acta de reunió de la Comissió d’Avaluació per a la concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per als alumnes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2013-2014 cursin 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

Enlace BOIB