Premis per als tres estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudiants universitaris durant el curs 2012/13.

Nota a 29/11/13
Atès que per motius tècnics la pàgina web no ha estat en funcionament durant un temps, s´ampliarà en 8 dies naturals, des del dia de la nova publicació, el termini perquè els interessats puguin fer les esmenes que corresponguin a la proposta provisional. 

BOIB nº 100 –  18/07/2013

L’acta de la comissió d’avaluació

Nota a 28/12/13
Notificació aprovació concessió dels premis als millors estudiants universitaris, curs 2012/2013.
Aquesta notificació va vinculada a la convocatòria de premis per als tres estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudiants universitaris durant el curs 12/13.

Concessió dels premis als millors estudiants universitaris