Actividades

Información general

Les activitats s’iniciaran el dimarts 1 d’octubre de 2019 i finalitzaran el divendres 26 de juny de 2020

Inscripcions:
Dates: adults a partir del 24 de setembre, infantils a partir del 26 de setembre
Lloc: Poliesportiu de Can Guerxo (per a activitats que es realitzin a Sant Jordi)
Piscina Municipal de Sant Josep (per a activitats que es realitzin a Sant Josep i Sant Agustí)
Horari: De 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h.

Per inscriure’s a les activitats s’haurà de lliurar la següent documentació:
– Full d’inscripció degudament emplenat
– Fotocòpia del DNI o volant d’empadronament per justificar i gaudir del preu de resident
– Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (per a activitats infantils)
*Les fotocòpies s’hauran de lliurar al moment de la inscripció. En cap cas es faran fotocòpies als punts d’inscripció.

Els pagaments s’han de realitzar abans de l’inici de les activitats
Es poden fer els pagaments de dues formes:
– 2 terminis (el primer abans d’iniciar l’activitat i el segon abans del 15 de febrer de 2020).
– Un sol pagament anual, que gaudirà d’un important descompte. També s’haurà de realitzar abans d’iniciar l’activitat.
El pagament corresponent es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària a la pàgina web de l’Ajuntament.
No es podrà començar l’activitat si no es lliura al monitor/a corresponent una còpia del full d’inscripció segellat per l’Administració.
Es donarà un període màxim de 15 dies per a la devolució de la inscripció en cas de renúncia.

Descomptes:

  • 20% en realitzar una 2a activitat (s’aplicarà el descompte en l’activitat més econòmica).
  • 25% als usuaris de la mateixa unitat familiar, sempre que estiguin abonats en nombre de tres o més membres familiars.
  • 40% persones que acreditin tenir el carnet de pensionista o patir una discapacitat de més del 33% (presentant document justificatiu).
  • 90% usuaris que acreditin ser de familia nombrosa, caldrà presentar el certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.

Si una activitat esportiva no arriba al mínim exigit d’alumnes, s’anul·larà, i es donarà l’opció als alumnes de canviar-se d’activitat. Quan una activitat arriba al nombre màxim d’alumnes establerts, s’iniciarà una llista d’espera per rigorós ordre d’inscripció. Si existeixen baixes, s’aniran cobrint mitjanánt aquesta llista d’espera, sempre que es faci efectiva la inscripció i el seu respectiu pagament.

Actividades deportivas

Nous cursos de natació als mesos de juliol i agost
Piscina municipal Sant Josep
Infantil
Carreras por montaña adulto – Sant Jordi
Otros
Adulto
Carreras por montaña – Sant Jordi
Otros
Infantil
Natación sincronizada – Sant Josep
Piscina municipal Sant Josep
Infantil
Pádel adulto – Sant Josep
Otros
Adulto
Pádel – Sant Josep
Otros
Infantil
Pádel – Sant Jordi
Otros
Infantil
Mini Pádel – Sant Josep
Otros
Infantil
Mini pádel – Sant Jordi
Otros
Infantil
Handbol – Sant Jordi
Otros
Infantil