EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 07/07/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA FETA EL DIA 07 DE JULIOL DE 2023.

1.- Constitució de la Junta de Govern i règim de sessions.