Oferta pública d’ocupació

Convocatòria borsa treball educador/es socials
10 setembre, 2018
Llegir més
OFERTA PÚBLICA PER A L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP: MONITOR/A DE TEMPS LLIURE
4 juny, 2018
Llegir més
Resultat de la primera prova de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició
6 novembre, 2013
Llegir més
Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors i educadores socials, per dur el programa ALTER i per cobrir les places vacants o substitucions a la plantilla de personal d’aquest ajuntament.
6 novembre, 2013
Llegir més
Convocatòria per a la provisio en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
6 novembre, 2013
Llegir més
Anunci de l’inici del procediment per a l’obtenció del permís local de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia
6 novembre, 2013
Llegir més
Borsa d’aspirants per proveir places de policia turístic vacants a l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
6 novembre, 2013
Llegir més
Convocatòria creació borsa de llicenciats en dret o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal places i llocs de feina de l’ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
6 novembre, 2013
Llegir més
Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de monitors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
6 novembre, 2013
Llegir més
Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de directors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
5 novembre, 2013
Llegir més