Tauler d’anuncis Sant Josep

Ban – Campanya matances 2018-19
14 novembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes als centres que imparteixen educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 18-19.
13 novembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100€ cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2018-2019 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO
12 novembre, 2018
Llegir més
Convocatòria borsa treball educador/es socials
6 novembre, 2018
Llegir més
COMUNICACIÓ TORNS DE GUARDIA I DIES DE DESCANS OBLIGATORI EN MATÈRIA DE TRANSPORT MUNICIPAL DE PASSATGERS
31 octubre, 2018
Llegir més
Convocatòria de subvencions per a organització de festes.
26 octubre, 2018
Llegir més
Convocatòria de Subvencions per a Associacions de Vesins, any 2017.
24 octubre, 2018
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2017-2018, a centres de fora de l’illa
22 octubre, 2018
Llegir més
Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de treballador/a social per cobrir amb caràcter laboral temporal les possibles necessitats urgents de provisió de llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
22 octubre, 2018
Llegir més
El camp de futbol de Sant Jordi renova la gespa! En vols?
15 octubre, 2018
Llegir més