Tauler d’anuncis Sant Josep

Convocatòria de concessió d’ajudes a clubs i associacions esportives sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia 2017
13 desembre, 2018
Llegir més
Expedient d’urbanisme i activitats num. 8296/2018
11 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017
10 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18
5 desembre, 2018
Llegir més
Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de treballador/a social per cobrir amb caràcter laboral temporal les possibles necessitats urgents de provisió de llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
5 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria borsa treball educador/es socials
5 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes als centres que imparteixen educació primària i secundària que tenguin alumnat adherit al Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic o/i al Programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular, empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 18-19.
4 desembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2017-2018, a centres de fora de l’illa
28 novembre, 2018
Llegir més
Segona convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2016-2017, a centres de fora de l’illa.
28 novembre, 2018
Llegir més
Convocatòria de la subvenció per Grups Folklòrics de Sant Josep, any 2017.
22 novembre, 2018
Llegir més