Obertures i activitats

Informació i consultes

– Per consultes generals de tramitació d’activitats permanents: nieves@santjosep.org
– Per consultes generals de tramitació d’activitats no permanents: obertures@santjosep.org
– Per consultes tècniques d’activitats: tecnico_industrial@santjosep.org

Activitats permanents

Tramitació d’expedients d’obertura d’establiments permanents

doc

Activitats no permanents

Tramitació d’expedients d’obertura d’establiments no permanents

Publicitat Dinàmica

Tramitació per exercir l’activitat de publicitat dinàmica

Publicitat Estàtica

Tramitació per exercir l’activitat de publicitat estàtica

doc

Activitats itinerants

Activitats amb una durada inferior a tres mesos

Ocupació de la via pública

Segons l’ordenança d’ocupació de la via pública per ocupar la mateixa s’ha de cumplimentar una instància i presentar documentació que correspongui.

Llicència del mercat dels Artesans

Documentació a aportar per a la renovació del carnet/llicència d’artesà.

Llicències d’autotaxi

Tràmits per canviar de vehicle d’autotaxi.