Política de privacitat

Protecció de Dades

Identificació del Delegat de Protecció de Dades

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER

Nom, Raó social: AJUNTAMENT SANT JOSEP DE SA TALAIA

CIF: P0704800B

Carrer de Pere Escanellas 12 – 16, Sant Josep de sa Talaia 07830

dpd@santjosep.org

Protecció de dades de les imatges captades per les càmeres policials