Política de privacitat

Normativa de protecció de dadesProtecció de dades de les imatges captades per les càmeres policials

Normativa de protecció de dades

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

*Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 4/2002.
D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors suposats, *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia anunciarà en aquesta *pagina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar-los dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del com és titular *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A l’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

· A l’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.
· DOMICILI SOCIAL DE L’EMPRESA.
· (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol un altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
*Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUE FINALITAT
Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.
Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER
L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la https://www.santjosep.org.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI.
Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas necessari per a la prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia envia un e-mail confirmant la creació del compte recentment creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a alcaldia@santjosep.org

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. *Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ *LSSI-CE
En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Pere *Escanellas, s/n 07830 Sant Josep de sa Talaia amb domini d’Internet https://www.santjosep.org, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en l’espai habilitat en la Web.

Protecció de dades de les imatges captades per les càmeres policials