Equip de govern

Vicent Roig
Alcalde

 • Protecció Civil i Emergències
 • Policia Local
 • Promoció Turística
 • Personal
 • Urbanisme, Planejament urbanistic i Activitats

alcalde@santjosep.org

Nieves Bonet

1er Tinent Alcalde i Regidora d’Economia, Relacions Institucionals i Governació

 • Hisenda i pressupostos
 • Governació
 • Relacions Institucionals
 • Modernització de l’Administració i Àrea Informàtica
 • Contractació
 • Cadastre

Delegada Sant Jordi

nieves.bonet@santjosep.org

Vicent Torres

2on Tinent Alcalde i Regidor d’Obres i Habitatge

 • Ordenació turística
 • Obres Públiques
 • Servei Municipal d’Aigua
 • Habitatge

Delegat Sant Francesc

vicent.torres@santjosep.org

Xicu Ribas

3er Tinent Alcalde i Regidor d’Esports, Joventut i Transparència

 • Esports
 • Joventut
 • Responsabilitat Patrimonial i Transparència

Delegat Es Cubells i Cales

xicu.ribas@santjosep.org

Marilina Serra

Regidora d’Acció Social, Família i Igualtat

 • Benestar Social Igualtat
 • Família i Infància
 • Centres de Dia i Majors
 • Sanitat Local

marilina.serra@santjosep.org

María José Ríos

Regidora de Cultura, Patrimoni i Educació

 • Cultura i Normalització Lingüística
 • Patrimoni
 • Gestió de Centres Culturals
 • Educació

Delegada Cala de Bou

mjose.rios@santjosep.org

Joan Cardona

Regidor d’Espais Públics

 • Edificis públics (manteniment)
 • Vies Públiques i Parcs
 • Jardins
 • Cementiris

Delegat Sant Agustí

joan.cardona@santjosep.org

Felicia Bocú

Regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral

 • Medi ambient
 • Neteja
 • Platges i Litoral
 • Protecció Animal
 • Espais Protegits
 • Energía

Delegada Platja den Bossa

felicia.bocu@santjosep.org

Isabel Castellar

Regidora de Participació, Formació i Festes

 • Participació ciutadana
 • Treball i Formació
 • Festes

isabel.castellar@santjosep.org

Lourdes Marí

Regidora de Promoció Empresarial i Transports

 • Promoció empresarial
 • Transports i taxi
 • Sector primari
 • Indústria Règim Intern

lourdes.mari@santjosep.org