Equip de govern

Pilar Ribas Torres

Tinent d’alcalde
Acció econòmica
Governació
Protecció Civil
pilar.ribas@santjosep.org

Vicent Xavier Roselló Ribas
Tinent d’alcalde
Hisenda
Personal
Modernització de l’Administració i Àrea Informàtica
vicent.rosello@santjosep.org
Pere Ribas Planells
Tinent d’alcalde
Obres Públiques
pere.ribas@santjosep.org
Angeles Marí
Patrimoni
Participació
Educació
angeles.mari@santjosep.org
Josep Guasch Roig
Transports
Taxis
Platges i Litoral
Edificis Públics
jguasch@santjosep.org
Cristina Ribas Ribas
Cultura
Festes
cristina.ribas@santjosep.org
Eduárdo Sánchez Guzmán
Promoció Turística
Treball i Formacióeduardo.sanchez@santjosep.org
Francisco Vives Unanua
Esports
Juventut
Familia patxi.vives@santjosep.org
Mónica Fernández Campos
Medi Natural
Canvi Climàtic
monica.fernandez@santjosep.org
María Guadalupe Nauda
Promoció Social
guadalupe.nauda@santjosep.org