Equip de govern

PaquitaRibas

Ángel Luís Guerrero Domínguez
1r Tinent d’Alcalde
Regidor d’Urbanisme
Ordenació del territori
Aigua
Activitats econòmiques
alguerrero@santjosep.org

 

AnaAlonso

Ana Ribas Alonso

2a Tinent d’Alcalde
Regidora de Política social i sanitària
Esports
Personal
aribas@santjosep.org

palleva

Francisco Ramón Tur
Regidor de Participació ciutadana
Protecció Civil
Festes
Relacions institucionals
Patrimoni
framon@santjosep.org

MariaJoseGuisado

Maria José Guisado Costa
Regidora d’ Educació
Joventut
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
mjguisado@santjosep.org

HelenaBelloch

Helena Benlloch Bottini
Regidora de Turisme
Cultura
Comerç i Mercats
hbenlloch@santjosep.org

Pep Guasch

Josep Guasch Roig
Regidor d’Obres Públiques
Parcs i Jardins
Camins i carreteres
Manteniment d’edificis públics
jguasch@santjosep.org

Neus Marí blog

Neus Marí Planells
Regidora de Medi ambient
Platges
nmari@santjosep.org