Equip de govern

Pilar Ribas Torres
Tinent d’alcalde
Contractació
Comerç i Indústria
Règim Intern
Relacions Institucionals
Policia Local, Protecció Civil i Emergències
Responsabilitat Patrimonial i Transparència
pilar.ribas@santjosep.org
Vicent Xavier Roselló Ribas
Tinent d’alcalde
Hisenda
Pressupost
Personal
Modernització de l’Administració i Àrea Informàtica
vicent.rosello@santjosep.org
Pere Ribas Planells
Tinent d’alcalde
Vies Públiques
Obres Públiques
Parcs i Jardins
pere.ribas@santjosep.org
Noemí Boned Pachón
Esports
Joventut
Educació
Família i Infància
noemi.boned@santjosep.org
Josep Guasch Roig
Transports
Taxis
Platges i Litoral
Edificis Públics
jguasch@santjosep.org
Cristina Ribas Ribas
Cultura i Normalització Lingüística
Patrimoni
Gestió de Centres Culturals
Participació Ciutadana
Festes
cristina.ribas@santjosep.org
Eduárdo Sánchez Guzmán
Promoció Turística
Treball i Formacióeduardo.sanchez@santjosep.org
Francisco Vives Unanua
Benestar Social
Centres de Dia
Majorspatxi.vives@santjosep.org
Mónica Fernández Campos
Medi Ambient
Agricultura
Espais Protegits
Neteja
Energia
monica.fernandez@santjosep.org
María Guadalupe Nauda
Protecció Animal
Sanitat Local
Igualtat
Habitatge
guadalupe.nauda@santjosep.org