EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14/06/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT FETA EL DIA 14 DE JUNY DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 10/23, sessió ordinària de 09 de juny.