EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14/06/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT FETA EL DIA 14 DE JUNY DE 2018

ACTA NÚM. 18/2018.

1.- Segona adjudicació parcial del contracte per a l’explotació d’instal·lacions de temporada de platges del Terme Municipal de Sant Josep 2018-2021
– Adjudicar als licitadors i lots que s’indiquen les autoritzacions per a l’explotació de serveis de temporada a les platges (2018-2021)

acta23082018-2

2.- Autorització suspensió de les obres del “Projecte modificat edifici per a usos turístics i socioculturals al Caló de s’Oli, Sant Agustí, TM Sant Josep” des de l’1 de juny fins al 30 de setembre de 2018.