EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 14/01/2022

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 14 DE GENER DE 2022.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària feta el dia 22 de desembre de 2021.

2.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs de les instal·lacions temporals de platges. Excés d’elements. Cala Tarida (lot 32). ISLAND JOB 2000 SL.

3.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. No lliurar tiquets. Platges de Comte (lot 26). BAPLAY, SL.

4.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. Reservar elements. Cala Tarida (lot 32). ISLAND JOB 2000, SL.

5.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. No lliurar tiquets. Platges de Comte (lot 27). JUAN CARLOS GARCÍA COELLO.

6.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Preu no visible. Platges de Comte (lot 27). JUAN CARLOS GARCÍA COELLO.

7.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. Elements no autoritzats. Cala Vedella (lot 41). JOSÉ MARÍ RIBAS.

8.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. Excedir àrea autoritzada. Cala Vedella (lot 41). JOSÉ MARÍ RIBAS.

9.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Preu superior. Platja d’en Bossa (lot 69). CRISTÓBAL ARY TOLEDO.

10.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Alterar tòtem. Cala Tarida (lot 32). ISLAND JOB 2000, SL.

11.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. Alterar tòtem. Cala Tarida (lot 35) ISLAND JOB 2000 SL.

12.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. Preu superior. Es Port des Torrent (lot 17). CALA BASSA BEACH CLUB LA MARINA, SL.

13.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. Sotsarrendament. Es Port des Torrent (lot 17). CALA BASSA BEACH CLUB LA MARINA, SL.

14.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excés d’elements. Cala Tarida (lot 30). JOSÉ TORRES JUAN.

15.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excés d’elements. Cala Tarida (lot 31). JOSÉ TORRES JUAN.

16.- Procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment del plec d’instal·lacions temporals de platges. Elements no autoritzats. Cala Tarida (lot 34). ISLAND JOB 2000, SL.